A Vậy Hả

Phân loại: Nhà hàng

Danh sách câu chuyện khởi nghiệp kinh doanh nhà hàng ăn uống. Bao gồm mở nhà hàng ẩm thực văn hóa đặc trưng vùng miền Huế, Sài Gòn, Hà Nội, hoặc nước ngoài Hàn, Nhật, Thái. Các dịch vụ cơm trưa văn phòng, nhà hàng điểm tâm sáng.