A Vậy Hả

Phân loại: A Vậy Hả

Cập nhật AVậyHả tháng 2-2021

Cập nhật AVậyHả tháng 2-2021

Xin chào, chúng tôi là Hiển và Sơn, những người đằng sau “AVậyHả – Người thường khởi nghiệp”. Chúng tôi đang tự phỏng vấn chính mình, nhằm chia sẻ với mọi người quá trình vận hành của AVậyHả.  Chúng tôi đã...