A Vậy Hả

Phân loại: Bánh ngọt – Tráng miệng

Trang Chủ » Lĩnh Vực » Bánh ngọt - Tráng miệng

Danh sách câu chuyện khởi nghiệp kinh doanh đồ ăn ngọt, tráng miệng, điểm tâm. Bao gồm mở quán chè, mở tiệm bánh ngọt, bán khóa học làm bánh, quán nước ép giải khát.