A Vậy Hả

Phân loại: Trà – Cafe

Trang Chủ » Lĩnh Vực » Trà - Cafe

Danh sách câu chuyện khởi nghiệp kinh doanh trà và cafe. Bao gồm mở tiệm trà hoa, trà thảo mộc, cà phê. Mở xưởng sản xuất và xây dựng thương hiệu các loại trà và cà phê đặc trưng.